O
---------------------------------------------------------------------------------
O
---------------------------------------------------------------------------------
  Octane

ออก เทนค่าออกเทนเป็นตัวเลขที่บอกถึงคุณภาพการต้านทานการน็อค หรือความสามารถของน้ำมันเบนซินที่จะเผาไหม้โดยปราศจากการน็อคในเครื่องยนต์

ที่มา:www.eppo.co.th

 
   
  Open Pond

ระบบบ่อเปิด เป็นระบบแบบหนึ่งเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมปริมาณก๊าซชีวภาพ

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน