H
---------------------------------------------------------------------------------
H
---------------------------------------------------------------------------------
  Heat Mirror

กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อน

ที่มา:คู่มือการประหยัดพลังงานในบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
   
  Heating Value

ค่าความร้อน : 
เป็น ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นต่อน้ำหนักเชื้อเพลิง เมื่อเชื้อเพลิงนั้นถูกเผาไหม้ โดยทั่วไปค่าความร้อนมี 2 ประเภท คือ ค่าความร้อนสูง (High Heating Value) และค่าความร้อนต่ำ (Low Heating Value) ซึ่งค่าความร้อนสูงเป็นค่าที่วัดได้โดย รวมความร้อนที่เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวของไอน้ำเข้าด้วย เมื่อพูดถึงค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จะนำค่าความร้อนต่ำมาใช้ เนื่องจากไม่มีการกลั่นตัว ของไอน้ำในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  High Density Polyethylene (HDPE)

โพลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง พลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ขวดสำหรับใส่แชมพูสระผม เครื่องสำอาง และนม

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  High speed diesel

เครื่องยนต์รอบสูง เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบใช้งานประมาณ 800-5,000 รอบต่อนาที

ที่มา:PTT http://www.pttplc.com/TH/nc_gl.aspx

 
  High Suspension Solid Up-flow Anaerobic Sludge(HSS-UASB)

บ่อหมักเร็วน้ำข้น

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Hollow or Buttress Dam

เขื่อน กลวงหรือเขื่อนครีบ เป็นเขื่อนแบบเสริมเหล็ก ด้านหน้าจะมีผนังกั้นอาจเป็นแบบเรียบหรือโค้ง โดยด้านหลังเป็นคอนกรีตค้ำผนังกั้นน้ำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงดันของ น้ำ แล้วจึงถ่ายแรงไปยังฐานรากเขื่อน เขื่อนชนิดนี้มีราคาถูกเนื่องจากใช้ปริมาณคอนกรีตน้อยกว่าเขื่อนกราวิตี้แต่ ความปลอดภัยจะลดลงจึงไม่นิยมสร้างให้มีความสูงมากนัก

ที่มา:www.bangchak.co.th

 
  Horizontal Axis Turbine

กังหัน ลมแนวแกนนอน เป็นกังหันลมที่มีแนวแกนหมุนขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลม โดยนิยมให้มีใบพัด 2-3 ใบพัด นิยมใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน

ที่มา: www.bangchak.co.th

 
   
  Hydrocarbon

ไฮโดรคาร์บอน : 
สาร ประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน เท่านั้น จะเกิดขึ้นในไอเสียของรถยนต์ที่เชื้อเพลิงมีการเผา ไหม้ไม่สมบูรณ์หรือจากไอระเหยของน้ำมันเบนซิน

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Hydroelectric Power(HEP)

ไฟฟ้า พลังน้ำ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำในขณะที่ไหลผ่านไปตามกังหัน ไฟฟ้าพลังน้ำเกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนในหุบเขาที่มีแม่น้ำ และการเกิดทะเลสาบประดิษฐ์

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Hydrogen Energy

พลังงานไฮโดรเจน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเมื่อรวมตัวกัน จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีไฟฟ้า ความร้อนและน้ำเกิดขึ้น

ที่มา:หนังสือ Sustainable world