N
---------------------------------------------------------------------------------
N
---------------------------------------------------------------------------------
  National Grid Network

โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ โครงข่ายสายไฟฟ้าที่ส่งผ่านไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและศูยน์กระจายไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือนและอาคารสำนักงาน

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Natural Gas for Vehicles(NGV)

ก๊าซ ธรรมชาติสำหรับรถยนต์ ซึ่งมีการบีบอัดจนมีความดันสูงกว่า 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีน้ำหนักเบากว่าอากาศ หากเกิดระเบิดหรือรั่วจะลอยขึ้นสูง

ที่มา:วารสารนโยบายพลังงาน (NGV ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้รถ)ฉบับที่ 72 เมษายน-มิถุนายน 2549

 
  Natural Gas Vehicle(NGV)

รถหรือยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Non-Annex I

ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมด ไม่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มา:www.dede.go.th

 
  Non-Firm

สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
   
  Non-renewable Energy Source

แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แห่งพลังงาน เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติที่เมื่อใช้ไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
  Nuclear Power

ไฟฟ้า นิวเคลียร์ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากการทำให้นิวเคลียสของยูเรเนียมและพลูโตแตกออกเป็น เสี่ยงด้วยอนุภาคนิวตรอน ทำให้มีพลังงานปล่อยออกมามหาศาล

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Nuclear Power Infrastructure Preparation Committee(NPIPC)

คณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

ที่มา:หนังสือ Sustainable world