Print this page
วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565 15:14

ประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 1435 times Last modified on วันอังคาร, 27 กันยายน 2565 11:28
Super User

Latest from Super User

Login to post comments