ฉบับที่ 74
ตุลาคม-ธันวาคม 2549

 

ทักทาย

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 74 นี้ คณะทำงานฯ ได้ปรับการแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ Clipping Zone เป็นส่วนของการนำเสนอข่าวรายไตรมาส และภาพข่าวกิจกรรม, Energy Zone เป็นส่วนของบทความทั้งของในประเทศและต่างประเทศ โดยฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่น แผนปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ มาตรการป้องกันการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลงในประเทศ การส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ใบอ้อยยอดอ้อยสุดยอดของชีวมวล เป็นต้น ส่วนใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์พลังงานไทยและสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  ก็ยังมีให้อ่านเหมือนเดิมครับ และบทสัมภาษณ์ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายพลังงานในปี 2550 นโยบายราคาพลังงานในภาพรวม และ Game Zone เป็นส่วนที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระแก่ท่านผู้อ่าน ประกอบด้วย ศัพท์พลังงานที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน การ์ตูนประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกมพลังงาน ซึ่งท่านสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง ถ้าตอบถูก คณะทำงานฯ ก็จะส่งของรางวัลไปให้ท่านถึงบ้านเลยตรับ

และสำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกรับวารสารนโยบายพลังงานในรูปแบบไฟล์ pdf สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ท้ายเล่มนะครับ

สุดท้ายนี้ คณะทำงานฯ ขอฝากให้ท่านผู้อ่านร่วมมือร่วมใจใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันเสริสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศของเราครับ

คณะทำงาน


ไปวารสารฉบับที่ 73

กลับหน้าวารสารหลัก

ไปวารสารฉบับที่ 75

ต้องการแสดงข้อคิดเห็น โปรดคลิกเพื่อส่ง E-mail ถึงบรรณาธิการ ได้ที่นี่
Talk to the Editor!

 

 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน
มีนาคม 2550