ฉบับที่ 41
กรกฎาคม - กันยายน 2541

 

บก. แถลง

ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2541 ผ่านไปแล้ว เศรษฐกิจก็ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนทางการเมือง ถึงแม้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยดึงพรรคชาติพัฒนา เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตาม "วารสารนโยบายพลังงาน" ก็ยังคงแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระของการพัฒนากิจการด้านพลังงาน ที่น่าติดตาม มีบทความเรื่อง การจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว บทวิเคราะห์ความมั่นคงด้านพลังงานมุมมองของต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คือ แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ว่าจะมีแนวทางไปในทิศทางใด และที่ขาดไม่ได้ คือสรุปสถานการณ์พลังงานในครึ่งปีแรก และข้อมูลพลังงานอื่น ที่น่าสนใจ

บรรณาธิการ
ตุลาคม 2541


ไปวารสารฉบับที่ 40

กลับหน้าวารสารหลัก

ไปวารสารฉบับที่ 42

ต้องการแสดงข้อคิดเห็น โปรดคลิกเพื่อส่ง E-mail ถึงบรรณาธิการ ได้ที่นี่
Talk to the Editor!

 

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ตุลาคม 2541