ราคาน้ำมันวันที่ 22 ม.ค. 2565
 
40.56
-
-
-
41.01
-
41.26
41.06
-
41.06
33.15
33.15
33.35
33.15
33.15
33.15
33.35
33.15
33.15
33.15
32.88
32.88
33.08
32.88
32.88
32.88
33.08
32.88
32.88
32.88
31.64
31.64
31.84
31.64
31.64
-
31.84
31.64
31.64
31.64
24.94
24.94
-
-
-
-
-
-
-
-
29.94
29.94
31.64
30.64
30.94
29.94
30.64
30.54
30.64
30.54
29.94
29.94
31.64
30.64
30.94
29.94
30.64
30.54
30.64
30.54
29.94
29.94
31.64
-
30.94
-
30.64
30.54
-
30.54
35.96
35.96
38.09
37.16
37.69
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
20 Jan 05:00
20 Jan 05:00
20 Jan 05:00
21 Jan 05:00
20 Jan 05:00
20 Jan 05:00
20 Jan 05:00
20 Jan 05:00
21 Jan 05:00
20 Jan 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...