ราคาน้ำมันวันที่ 13 ส.ค. 2565
 
43.86
-
-
-
44.91
-
44.36
44.36
-
44.36
36.45
36.45
37.05
36.45
37.05
36.45
36.45
36.45
36.45
36.45
36.18
36.18
36.78
36.18
36.78
36.18
36.18
36.18
36.18
36.18
35.34
35.34
35.94
35.34
35.94
-
35.34
35.34
35.34
35.34
32.34
32.34
-
-
-
-
-
-
-
-
34.94
34.94
35.54
34.94
35.54
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
35.54
34.94
35.54
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
35.54
-
35.54
-
34.94
34.94
-
34.94
46.16
46.16
46.76
46.16
46.76
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
13 Aug 05:00
09 Aug 05:00
13 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...