ราคาน้ำมันวันที่ 2 มิ.ย. 2563
 
27.36
-
-
-
27.81
-
27.86
27.36
-
27.36
19.95
19.95
20.25
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.68
19.68
19.98
19.68
19.68
19.68
19.68
19.68
19.68
19.68
18.44
18.44
18.74
18.44
18.44
-
18.44
18.44
18.44
18.44
16.84
16.84
-
-
-
-
-
16.84
-
-
20.09
20.09
20.39
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
20.09
17.09
17.09
17.39
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
17.09
16.84
16.84
17.14
16.84
16.84
-
16.84
16.84
-
16.84
24.24
24.26
26.24
26.24
26.24
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
30 May 05:00
30 May 05:00
23 May 05:00
30 May 05:00
31 May 05:00
30 May 05:00
30 May 05:00
30 May 05:00
30 May 05:00
30 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...