Reported by Bureau of Petroleum and Petrochemical Policy, EPPO
รายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ.
Tel 0-2612-1555 ext 562 - 568

LINKS
ราคา LPG วันนี้ - LPG Prices Today | ราคา NGV วันนี้ - NGV Prices Today

Today is
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย : บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
Unit : Baht/Litre
ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ เชฟรอน ไออาร์พีซี / ทีพีไอ ภาคใต้เชื้อเพลิง ซัสโก้ ระยองเพียว ซัสโก้
ปตท
PTT
บางจาก
BCP
เชลล์
Shell
เอสโซ่
Esso
เชฟรอน
Chevron
ไออาร์พีซี
IRPC
พีทีจี
เอนเนอยี่
PTG
ซัสโก้
Susco
ระยองเพียว
Pure
ซัสโก้ ดีลเลอร์
SUSCO Dealers
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) 25.60 25.60 - 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) 23.04 23.04 23.04 23.04 23.04 - 23.04 23.04 23.04 23.04
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) 18.89 18.89 - - - - - 18.89 18.89 -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18 25.18
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) 32.56 - - 33.01 33.01 - 33.06 32.56 32.56 32.56
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S) 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69 24.69
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 27.69 - 28.18 28.18 28.18 - - - - -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date) 19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00
19 May
05:00

 

PRICE CHANGES

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน MOGAS & HSD ย้อนหลัง

STRUCTURE

  • โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันที่ กทม. (รวมภาษีทุกประเภท และเงินเก็บเข้ากองทุนต่างๆ ในแต่ละลิตร)
    รวมทั้งรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน ย้อนหลัง "โปรดคลิ๊กที่นี่"
    Price Structure of Petroleum Products in Bangkok & previous price structure of petroleum products, "please click here"

COST

==> ดูรายละเอียด COST เพิ่มเติม

 

LESSONS LEARNT

รายละเอียดการตรึงราคาน้ำมันของรัฐ

PROVINCIAL PRICES

  • บัญชีความแตกต่าง ระหว่างราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค, in Thai XLS file, 17 กรกฎาคม 2549
    Petroleum Retail Price Difference between Bangkok and Upcountry by Amphoe, in Thai XLS file, 117 July 2006

GLOSSARY

MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON  Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
UGR 91 RON  Unleaded Regular Gasoline, with Research Octane Number = 91
น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว ออกเทน 91
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
Biodiesel B5 HSD with bio-oil 5% by volume
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ผสมน้ำมันจากพืข 5% โดยปริมาตร
LPG-AUTO  Automobile LPG (Liquefied Petroleum Gas)
 ก๊าซรถยนต์

 

ไปหน้า ปิโตรเลียม ได้ที่นี่

Send question about this page - CLICK HERE


Petroleum and Petrochemical Policy Bureau
Energy Policy and Planning Office
Ministry of Energy, Thailand
Tel (66) 2612-1555 ext 562 - 568

 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364
จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555, โทรสาร +66 2612 1364
Official Website : www.eppo.go.th

Optimized for MS IE 7-9 or compatible, resolution 1280+ and medium font.
เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
สนพ. ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สนพ. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ส่งคำถามเกี่ยวกับเว็บนี้ได้ที่ WebMaster
สงวนลิขสิทธิ์ © 2540-2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

image
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้นี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(Creative Commons แบบ Attribution Non-Commercial No Derivatives (cc by-nc-nd))

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยินดีและสนับสนุนให้นำข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ให้แจ้งไว้ว่า
"ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน"
ทั้งนี้ ยกเว้นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุญาตตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่

Powered by EPPO RealPlayer Team
Version 2012.01.02

 

Go to top