การไฟฟ้านครหลวง
อะไรคือ TOU 800
ประวัติความเป็นมา
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
พื้นที่ให้บริการ
ข่าวสารและเหตุการณ์
เกร็ดความรู้
เข้าร่วมโครงการ
ติดต่อสอบถาม
TOU800

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

• ปรึกษาใคร
หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ของการเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ ทีโอยู และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ขอให้ติดต่อสอบถามหน่วยงาน ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

ติดต่อทางอีเมล์ ps_amr@tou800.com

ฝ่ายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โทร. 0-2223-1628
หรือสำนักงานเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
  โทร. 0-2225-0112

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย
  โทร. 0-2249-0600

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
  โทร. 0-2241-5392

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
  โทร. 0-2411-2401

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา
  โทร. 0-2289-0151

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
  โทร. 0-2314-0024

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
  โทร. 0-2543-8405
 • การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
  โทร. 0-2580-7480

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ
  โทร. 0-2427-0070

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
  โทร. 0-2595-1300

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี
  โทร. 0-2316-8001

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
  โทร. 0-2451-4104

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน
  โทร. 0-2986-1111

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
  โทร. 0-2388-0508

ฝ่ายเศรษฐกิจและงบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โทร. 0-2590-5361
หรือสำนักงานเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
  โทร 0-5324-1777

 • การไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก)
  โทร 0-5525-9111

 • การไฟฟ้าเขต 3 ภาคเหนือ (จ.ลพบุรี)
  โทร 0-3641-3652

 • การไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี)
  โทร 0-4224-2437

 • การไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี)
  โทร 0-4524-3609

 • การไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
  โทร 0-4421-4333
 • การไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง (จ.พระนครศรีอยุธยา)
  โทร 0-3524-4333

 • การไฟฟ้าเขต 2 ภาคกลาง (จ.ชลบุรี)
  โทร 0-3827-1787

 • การไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง (จ.นครปฐม)
  โทร 0-3425-4426

 • การไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ (จ.เพชรบุรี)
  โทร 0-3242-7044

 • การไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช)
  โทร 0-753718422

 • การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (จ.ยะลา)
  โทร 0-7321-3522

• คำแนะนำและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ
ส่วนไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โทร. 0-2612-1555 ต่อ 524, 525

• ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ใด ?
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขต

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( CALL CENTER ) โทรศัพท์ 1130

โดยเฉพาะเครื่องวัดแบบ AMR (แบบ TOU 800)

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
  โทรศัพท์ 02-588-5026, 02-580-7480 ต่อ 226-7
  หรือ 02-591-5429

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ
  โทรศัพท์ 02-427-1307, 02-428-4373, 02-427-6864

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
  โทรศัพท์ 02-241-5487 แผนกบริการทั่วไป

 • การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย
  โทรศัพท์ 02-249-0600-20 ต่อ 5226 หรือ 02-249-4814,
  02-240-4083

 • ฝ่ายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟ้า
  โทรศัพท์ 0-2223-1628, 0-2225-5629 และ 0-2226-1257

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (CALL CENTER) โทรศัพท์ 1130

 


  
การไฟฟ้านครหลวง    

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน