ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล