ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง