ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Atec Prestige SH-S605BG จำนวน 1 งาน