ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อปีใหม่หรือตามวาระโอกาส อาทิ ปฏิทิน ไดอารี่ Monthly Planer และการ์ด ภายใต้โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนที่3 กิจกรรมที่2