รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม