EXPLORE EPPO
โครงการในพระราชดำริ
เกี่ยวกับ สนพ.
- ผอ.สนพ.ชวลิต
- รผอ.สนพ.สุชาลี
- รผอ.สนพ.ประเสริฐ
- รายนามผู้บริหาร สนพ.
- นามสงเคราะห์ สนพ.
- วิสัยทัศน์
- โครงสร้างองค์กร
- ค่านิยม สนพ.
- แผนที่ที่ตั้ง
- HPO
- สนพ.ใสสะอาด
- กฎหมาย สนพ.
- กรรมการ กพช./กอ.
นโยบายและแผน
- ติดตามประเมินผล
- Energy Think-Tank
ปิโตรเลียม
- ราคาน้ำมันวันนี้
- ประกาศ กพช./กบง.
ก๊าซ NGV
- ราคา NGV วันนี้
ไฟฟ้า
- Load Forecast
- กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
- PDP 2010 Rev3
อนุรักษ์พลังงาน
- ENCON Fund
- ENCON Database
- TEENET
- Energy Dictionary
- Energy Fantasia
ข้อมูลพลังงาน
รวมเว็บ
- รวมเว็บพลังงาน
- รวมเว็บราชการไทย
- รวมเว็บอ้างอิง
- ค้นหาอินเทอร์เน็ท
- วารสาร สนพ.
- จดหมายข่าวอนุรักษ์
- ข่าวจัดซื้อ สมัครงาน
- มติ กพช./กบง./กอ.
- มติ ครม.
EPPO e-Library
EPPO INTRANET
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
- EPPO DOC
- e-Document
- e-Learning
- e-Scheduling
- e-Meeting
- EPPO KM Portal
- EPPO VIMS
- EPPO WebMail
- EPPO EPMS
- ระบบสารบรรณ
TEENET
free counters

Choose your preferred language :

เครือข่ายเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน


EPPO Search, Powered by Google


ยินดีต้อนรับสู่ สนพ. ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

- อ่านต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ -


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด "ค่านิยม" ของ สนพ.

หน้านี้มีอะไร - โปรดเลือก Energy Highlight EPPO Section ASEAN ENERGY SECTOR EPPO Notices Download
in Thai Version
, in Eng Version
สนพ, 12 ธ.ค.55

BEAT 2010

โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี

กลุ่มการคลัง สบก (ปรับปรุงไฟล์ใหม่), 28 กพ. 56

เปิดเผยข้อมูล, 27 กย.54

ThaiBiogas.com

DSM Thailand.com

e-report.energy.go.th

ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Efficiency Information Center, EPPO

E-Learning

การจัดการความรู้ภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นโยบายการกำกับองค์การที่ดี

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


ENERGY HIGHLIGHT

ASEAN ENERGY SECTOR

ENERGY NOTICES
TEENET

เครือข่ายสารสนเทศ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย (TEENET)

10 เครือข่ายพันธมิตร TEENETClick here to go to EPPO e-Library


Click here to go to Ministry of Energy e-Library


Link เครือข่ายสาธารณะ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน   ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, สบทร.


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364
จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555, โทรสาร +66 2612 1364
Official Website : www.eppo.go.th

Optimized for MS IE 7-9 or compatible, resolution 1280+ and medium font.
เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
สนพ. ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สนพ. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ส่งคำถามเกี่ยวกับเว็บนี้ได้ที่ WebMaster
สงวนลิขสิทธิ์ © 2540-2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

image
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้นี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(Creative Commons แบบ Attribution Non-Commercial No Derivatives (cc by-nc-nd))

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยินดีและสนับสนุนให้นำข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ให้แจ้งไว้ว่า
"ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน"
ทั้งนี้ ยกเว้นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุญาตตามกฎหมาย


ดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่

Powered by EPPO RealPlayer Team
Version 2012.01.02