ราคาน้ำมันวันที่ 29 ต.ค. 2563
 
28.96
-
-
-
29.41
-
29.46
28.96
-
28.96
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
-
20.04
20.04
20.04
20.04
17.84
17.84
-
-
-
-
-
-
-
-
21.89
21.89
22.09
21.89
21.89
21.89
21.89
21.89
21.89
21.89
18.89
18.89
19.09
18.89
18.89
18.89
18.89
18.89
18.89
18.89
18.64
18.64
18.84
18.64
18.64
-
18.64
18.64
-
18.64
26.34
26.36
28.54
27.74
28.34
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
28 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...