ราคาน้ำมันวันที่ 15 ส.ค. 2561
 
37.16
-
-
-
37.61
-
37.66
37.46
37.26
37.46
30.05
30.05
30.25
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
30.05
29.78
29.78
29.98
29.78
29.78
29.78
29.78
29.78
29.78
29.78
27.14
27.14
27.14
27.14
27.14
-
27.14
27.14
27.14
27.14
21.34
21.34
-
-
-
-
-
21.34
21.34
-
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
29.49
32.49
33.36
33.36
33.36
33.36
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
08 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 08:10
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
09 Aug 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...