ราคาน้ำมันวันที่ 30 เม.ย. 2560
 
34.16
-
-
34.61
34.61
-
34.66
34.16
34.16
34.16
27.05
27.05
-
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
27.05
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
26.78
24.54
24.54
24.54
24.54
24.54
-
24.54
24.54
24.54
24.54
19.74
19.74
-
-
-
-
-
19.74
19.74
-
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
25.19
28.19
-
28.87
28.87
28.87
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
27 Apr 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...