ราคาน้ำมันวันที่ 23 มิ.ย. 2560
 
32.66
-
-
33.11
33.11
-
33.16
32.66
32.66
32.66
25.55
25.55
-
25.55
25.55
25.55
25.55
25.55
25.55
25.55
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
25.28
23.04
23.04
23.04
23.04
23.04
-
23.04
23.04
23.04
23.04
19.24
19.24
-
-
-
-
-
19.24
19.24
-
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
23.89
26.89
27.57
27.57
27.57
27.57
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
16 Jun 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...