ราคาน้ำมันวันที่ 27 มี.ค. 2560
 
33.66
-
-
34.11
34.11
-
34.16
33.66
33.66
33.66
26.55
26.55
-
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.55
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
24.04
24.04
24.04
24.04
24.04
-
24.04
24.04
24.04
24.04
19.34
19.34
-
-
-
-
-
19.34
19.34
-
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
25.09
28.09
-
28.58
28.58
28.58
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
24 Mar 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...