ราคาน้ำมันวันที่ 24 ม.ค. 2562
 
34.16
-
-
-
34.61
-
34.66
34.46
-
34.46
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.75
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
26.48
23.74
23.74
23.74
23.74
23.74
-
23.74
23.74
23.74
23.74
19.54
19.54
-
-
-
-
-
19.54
-
-
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
29.69
29.96
30.15
30.15
30.15
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 05:00
22 Jan 08:28
22 Jan 05:00
22 Jan 08:33
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...