ราคาน้ำมันวันที่ 26 ก.ค. 2560
 
33.16
-
-
33.61
33.61
-
33.66
33.16
33.16
33.16
26.05
26.05
-
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
25.78
23.54
23.54
23.54
23.54
23.54
-
23.54
23.54
23.54
23.54
19.54
19.54
-
-
-
-
-
19.54
19.54
-
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
24.79
27.79
28.47
28.47
28.47
28.47
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
21 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
22 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...