ราคาน้ำมันวันที่ 28 ก.พ. 2560
 
34.96
-
-
35.41
35.41
-
35.46
34.96
34.96
34.96
27.85
27.85
-
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.85
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
27.58
25.34
25.34
25.34
25.34
25.34
-
25.34
25.34
25.34
25.34
20.09
20.09
-
-
-
-
-
20.09
20.09
-
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
26.59
29.59
-
30.08
30.08
30.08
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...