ราคาน้ำมันวันที่ 26 พ.ค. 2565
 
50.86
-
-
-
51.71
-
51.36
51.36
-
51.36
43.45
43.45
43.85
43.45
43.85
43.45
43.45
43.45
43.45
43.45
43.18
43.18
43.58
43.18
43.58
43.18
43.18
43.18
43.18
43.18
42.34
42.34
42.74
42.34
42.74
-
42.34
42.34
42.34
42.34
36.34
36.34
-
-
-
-
-
-
-
-
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
-
31.94
-
31.94
31.94
-
31.94
42.36
42.36
46.39
45.26
46.39
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
24 May 05:00
24 May 05:00
25 May 05:00
25 May 05:00
25 May 05:00
24 May 05:00
24 May 05:00
24 May 05:00
25 May 05:00
24 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...