ราคาน้ำมันวันที่ 25 ส.ค. 2562
 
34.76
-
-
-
35.21
-
35.26
35.06
-
35.06
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.35
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
27.08
24.34
24.34
24.34
24.34
24.34
-
24.34
24.34
24.34
24.34
19.89
19.89
-
-
-
-
-
19.89
-
-
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
25.79
24.79
24.79
-
-
-
-
-
-
-
-
20.79
20.79
20.79
20.79
20.79
-
20.79
20.79
-
20.79
29.64
29.66
29.85
29.85
30.10
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
21 Aug 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...