ราคาน้ำมันวันที่ 22 ก.ย. 2560
 
34.56
-
-
-
35.01
-
35.06
34.56
34.56
34.56
27.45
27.45
-
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
24.94
24.94
24.94
24.94
24.94
-
24.94
24.94
24.94
24.94
20.24
20.24
-
-
-
-
-
20.24
20.24
-
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
25.49
28.49
29.17
29.17
29.17
29.17
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
07 Sep 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...