ราคาน้ำมันวันที่ 23 พ.ค. 2561
 
37.36
-
-
-
37.81
-
37.86
37.36
37.36
37.36
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
30.25
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
29.98
27.74
27.74
27.74
27.74
27.74
-
27.74
27.74
27.74
27.74
21.74
21.74
-
-
-
-
-
21.74
21.74
-
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
29.79
32.79
33.66
33.66
33.66
33.66
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 05:00
19 May 06:25
19 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...