ราคาน้ำมันวันที่ 21 พ.ย. 2560
 
35.36
-
-
-
35.81
-
35.86
35.36
35.36
35.36
28.25
28.25
-
28.25
28.25
27.65
28.25
28.25
28.25
28.25
27.98
27.98
27.98
27.98
27.98
27.38
27.98
27.98
27.98
27.98
25.74
25.74
25.74
25.74
25.74
-
25.74
25.74
25.74
25.74
20.84
20.84
-
-
-
-
-
20.84
20.84
-
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
26.39
29.39
30.07
30.07
30.07
30.07
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
08 Nov 05:00
08 Nov 05:00
14 Nov 05:00
08 Nov 05:00
12 Nov 05:00
03 Nov 05:00
08 Nov 05:00
08 Nov 05:00
08 Nov 05:00
08 Nov 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...