ราคาน้ำมันวันที่ 20 ต.ค. 2561
 
37.26
-
-
-
37.71
-
37.76
37.56
37.36
37.56
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
30.15
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
29.88
27.14
27.14
27.14
27.14
27.14
-
27.14
27.14
27.14
27.14
21.29
21.29
-
-
-
-
-
21.29
21.29
-
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
29.89
32.89
33.76
33.76
33.76
33.76
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
20 Oct 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...