Print this page
วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 08:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงาน ลักษณะงานการเงินและบัญชี 6 กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 408 times Last modified on วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 08:42
Super User

Latest from Super User

Login to post comments