สนพ.แจกสติ๊กเกอร์ "ประหยัดพลังงาน"

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจกสติ๊กเกอร์วิธีประหยัดพลังงาน อย่างง่ายๆ รณรงค์ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบและสีสันสดใส 5 แบบ 5 เรื่อง จำนวน 5 หมื่นแผ่น

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน โดยเสนอวิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน 5 แบบ 5 เรื่อง อาทิ ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้ ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น ช่วยชาติ ประหยัดไฟได้ 1-5% เย็นสบายแบบพอดี ตั้งแอร์ที่ 25 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ 10% กดลิฟท์ 1 ครั้งเท่ากับเปิดไฟนีออน 500 ดวง ลดใช้พลังงาน ลดการใช้ลิฟท์ และขับแค่ 90 กม./ชม. ใกล้ไกลแค่ไหน ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 25% เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั้วไปจำนวน 5 หมื่นแผ่น

นอกจากนี้ยังมีหนังสือคู่มือบอกวิธีประหยัดพลังงานและโปสเตอร์ประหยัดพลังงานอีกมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หารสอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2612-1555 ต่อ 204-205 หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.eppo.go.th

 

24 มกราคม 2549

.........................................................................................................

ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 204-5 โทรสาร 0 2612 1368
www.eppo.go.th