คู่มือประหยัดน้ำมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม (LPG)