แบบบ้านประหยัดพลังงาน
 
 แบบบ้านประหยัดพลังงานภาคกลาง
 
  แบบบ้านประหยัดพลังงานภาคอีสาน
 
  แบบบ้านประหยัดพลังงานภาคเหนือ
 
  แบบบ้านประหยัดพลังงานภาคใต้
 
 10 ปัญหายอดฮิตและวิธีปรับปรุงสู่ "บ้านประหยัดพลังงาน"
 
  โครงการเผยแพร่ผลงานออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน