1 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

พื้นที่ชั้นใน

ลำดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
2 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
3 ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
5 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
6 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
7 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ
8 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

ดูประกาศการกำหนดพื้นที่

โรงไฟฟ้า บริษัท
ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด